lingua franca jawi

Sumbangsih Aksara Jawi: Lingua Franca di Asia Tenggara

Penguasaan dan pelestarian Jawi tidak hanya berhenti pada penulisan huruf-huruf Arab saja, akan tetapi niat tulus sebagai penjaga warisan kultural
Muhammad Ahalla Tsauro
3 min read