Linguistik Arab

[Resensi] Nahwu Sufi: Linguistik Arab dalam Perspektif Tasawuf

Kandungan-kandungan istimewa dalam bahasa arab itu rupanya dipahami betul oleh Syaikh al-Kuhin, sehingga ia mencoba menyingkap bukan hanya “makna dekat”, tapi juga “makna jauh” yang terdapat dalam tata...
Bahrudin Achmad
1 min read