masyarakat marjinal

Cara Pandang Gus Dur atas Kemiskinan dan Pemecahannya

Gus Dur sering berdialog dengan orang yang terpinggirkan seperti nelayan, petani, dan lain-lain untuk melihat pangkal persoalan kemiskinan.
Dicky Zulfikar Mohammad
3 min read