Pasca-Kebenaran

De-Otorisasi Kesarjanaan Muslim Era Pasca-Kebenaran

Kebenaran pada era post-truth adalah kebenaran yang bersifat kontestatif dan diperebutkan. Maka, keterlibatan dan kehadiran Muslim scholars dalam diseminasi gagasan menjadi penting.
Abid Rohmanu
2 min read