Pasrah

Menyikapi Sebuah Takdir Dalam Diri Kita

Kehendak Allah kepada diri kita merupakan kejadian yang telah berlangsung, tidak dapat dihindarkan, dan tidak diketahui sebelumnya.
Khoirul Haq Muhammad Refan
2 min read