Prof. Akh Muzakki

Calvinisme ala Prof. Akh. Muzakki

Hamba yang baik bukanlah hamba yang menghabiskan waktunya untuk tidur dan menganggur, tapi bekerja.
Ahmad Zainul Hamdi
2 min read

Dewasa dalam Berdemokrasi

Demokrasi di tangan manusia-manusia agung akan mewujudkan kedamaian, keadilan dan kemakmuran.
Ahmad Zainul Hamdi
3 min read