Tarjuman Al-Mustafid

Mengenal Syaikh Abdurrauf As-Singkili, Penulis Kitab Tafsir Pertama Di…

Abdurrauf al-Sinkili telah berhasil menulis kitab tafsir Tarjuman Al-Mustafid yang merupakan kitab tafsir 30 Juz pertama di Nusantara berbahasa Melayu-Jawi.
Khairun Niam
2 min read