Achmad Murtafi Haris

  Dosen UIN Sunan Ampel Surabaya

   11 Artikel

Jangan Panggil Barbar (2)

Barbar yang merupakan nama etnis Tariq b. Ziyad dan bala tentaranya yang memenangkan peperangan hingga menguasai Spanyol.
2 min read

Jangan Panggil Barbar (1)

Tariq adalah panglima muslim yang cerdik dan militan yang telah menunjukkan kehebatannya dalam seni perang.
2 min read

Perbedaan Cara Mengasah Hati Nurani Ala Barat dan Islam

Hati nurani perlu diasah agar mampu menjadikan seseorang menjadi individu yang menjunjung tinggi nilai moral. Salah satu caranya ialah dengan mendengarkan nilai-nilai kebajikan baik...
3 min read

Dalam Kehidupan Bernegara, Siapakah yang Lebih Berhak Menyerukan Jihad?

Sebagai waliyul amri, penanggung jawab urusan negara tertinggi, keputusan perang (jihad) ada di tangan presiden. Jika ada pemimpin ormas yang menyerukan jihad, maka...
3 min read

Pentingnya Mencermati Latar Depan Budaya, Bukan Sekadar Latar Belakang

Ada dua teori dalam proses pembentukan budaya nasional dalam kaitan dengan keanekaragaman latar belakang warga: Melting Pot dan Teori kedua adalah Mangkuk Salad atau...
3 min read

Trilogi Tasawuf pada Atap Masjid Kuno Nusantara

Trilogi tasawuf sering dikaitkan dengan makna di balik bagian atas masjid kuno yang berbentuk atap tumpuk atau yang dalam banyak tulisan disebut atap tumpang/atap...
4 min read