ahl al-fatrah

Pemikiran Imam al-Ghazālī tentang Klasifikasi non-Muslim

Dalam bukunya Fayshal al-Tafriqah Bayn al-Islām wa al-Zandaqah, al-Ghazālī membuat tiga kategori umum non-Muslim
Moh. Mufid
1 min read