al-khawarizmi

Matematikawan Islam Pada Masa Khilafah

Di antara masjid-masjid yang didirikan ribuan tahun lalu yang mengikuti panduan Al-Battani, mengarah tepat ke Mekah. Melalui dasar-dasar trigonometri ini, ilmuwan saat ini bahkan...
Ahmad Lubab
2 min read