Azan

Abdullah bin Ummi Maktum Sang “Lelaki Masjid”

“Wahai Rasulallah, saya lelaki buta, rumah jauh dari masjid, dan tak memiliki penuntun jalan yang layak. Apakah saya memiliki keringanan untuk tak salat di...
Dr. KH. Abdul Ghafur Maimoen
1 min read

Disfungsi Toa: Menahan Rindu Mendengar Suara “Bilal”

Semoga dalam waktu dekat, masyarakat kembali mendengar azan dari tiap masjid dan musala di dekat rumah mereka, kembali mendengar suara pujian dan shalawat yang...
Shofiyyah
2 min read

Kajian Hadis: Azan Dengan Redaksi Ajakan Shalat di Rumah…

Ketika muazin mengumandangkan azan dan sampai pada bagian hayya ‘ala shalah. Ibnu Abbas memerintahkan muazin itu mengumandangkan, “Salatlah kalian di rumah.”
Muhammad Asrori
2 min read