Berislam

Berislam dengan Santuy

“Wamā arsalnāka illā rahmatan lil ‘ālamīn… (Dan tidaklah Kami (Allah) mengutus engkau (Muhammad), kecuali untuk menjadi rahmat bagi semesta alam). Q.S al-Anbiyā: 107.” Islam...
Siswanto
1 min read