Demo

Para Pendemo, Yuk Belajar Beramar Makruf Nahi Mungkar kepada…

Esensi teguran itu memiliki empat tingkatan. Pertama, memberitahu. Kedua, menasihati. Ketiga, bersikap tegas dalam ucapan. Keempat, mencegah dalam tindakan.
Mukhammad Zamzami
3 min read