Islam Fundamentalis

Gerakan Wahabisme yang Tak Pernah Tunduk pada Imperium Turki…

Bukannya mengakui Imperium Turki Usmani sebagai kesatuan politik Islam era itu, malah sebaliknya: Ibn Abd al-Wahhab menganggap dukungan terhadap Turki Usmani sebagai bentuk bid’ah...
Mukhammad Zamzami
2 min read