Kādzib

Serat Wulangreh Pupuh Gambuh Sebagai Manifestasi Ajaran Islam [1]

Serat Wulangreh yang ditulis oleh PB IV ini dijadikan sebagai media berdakwah sang raja untuk menyampaikan ajaran agama Islam terutama yang ada dalam pupuh...
Raha Bistara
2 min read