Mahamenyayangi

Ceramah Muhammad Said Ramadhan al-Būtī: Tuhan yang Mahapengampun dan…

Muhammad Said Ramadhan al-Būtī pernah ke Paris dan menyampaikan ceramah di salah satu masjid dengan topik yang sangat menyentuh; sebuah teman yang membangkitkan optimisme...
Moh. Mufid
2 min read