Nasihat

Ketika Nasihat Kebaikan Melalui Perantara Media Sosial Menimbulkan Kesalahpahaman

Nasihat itu perlu dilakukan berulang kali supaya orang yang dinasihati mengerti dan paham dengan maksudnya.
Sarah Salsabila Balxis
2 min read