perampuan

Asy-Syifabinti Abdullah: Dokter dan Terapis Wanita Pada Masa Nabi…

Asy-Syifa adalah wanita terpelajar dan cerdas yang menekuni bidang terapi tubuh di masa Rasulullah. Wanita yang masuk Islam sebelum hijrah ini sudah terbiasa meruqyah...
Vevi Alfi Maghfiroh
1 min read