Perang dalam Islam

Dalam Islam, Apakah Peperangan Menjadi Media Dakwah?

Waktu kehidupan Nabi yang digunakan untuk berperang hanya 1%, sisanya digunakan untuk dua misi yaitu menebarkan rahmat (cinta) dan menegakkan akhlak yang agung.
Hoerunnisa
2 min read