Tidur

Tentang Hidup dan Mati yang Dialami Manusia

Dalam keadaan tidur, kita tidak mampu sedikitpun untuk menguasai jasad kita sendiri.
Muhammad Sya’dullah Fauzi
2 min read