Dakwah santun

Ketika Nasihat Kebaikan Melalui Perantara Media Sosial Menimbulkan Kesalahpahaman

Nasihat itu perlu dilakukan berulang kali supaya orang yang dinasihati mengerti dan paham dengan maksudnya.
Sarah Salsabila Balxis
2 min read

Hadratussyaikh KH Muhammad Hasyim Asy’ari, Karl Von Smith dan…

Dakwah Mbah Hasyim penuh dengan hikmah dan mauidhoh hasanah kedalaman ilmu,  keluasaan pengetahuan, wawasan, kesabaran, dan kelapangan hati.
Mualim
1 min read