Membaca Alquran

Bolehkah membaca Alquran tanpa Irama?

Islam menganjurkan membaca Alquran dengan irama dan irama itu sendiri berasal dari tajwid, tartil, dan tahsin.
Muhammad Toha Sobirin
2 min read