Metafisika Al Farabi

Metafisika al-Farabi dan Teori Emanasi

al-Farabi sepenuhnya menarasikan sistem filosofis bagi dunia Islam sebagaimana Plotinus bagi dunia Barat.
Angga Arifka
3 min read