Nabi

Quraish Shihab: Nabi Muhammad Sebagai Nabi dan Manusia

Nabi Muhammad Saw. juga manusia biasa yang mempunyai sifat dan kebiasaan manusia pada umumnya seperti lapar, sakit, atau masuk pasar. Namun, kenabiannyalah yang membuatnya...
Salman Akif Faylasuf
1 min read

Misi Profetik Nabi Perspektif Al-Qur’an

Sejak Nabi dan Rasul pertama hingga terakhir mempunyai risalah yang sama, yaitu mengajak manusia (umatnya) untuk mengesakan Tuhan.
Af’idah Nadlilatul Ummah
2 min read

Tiga Hal Yang Bisa Dilakukan Orang Tua Dalam Mendidik…

Mengenalkan kepribadian kanjeng Nabi saw diharapkan agar beliau menjadi idola hingga akhlak, adab dan sunnah-sunnah mulia yang beliau miliki dapat ditiru, demikian akan menimbulkan...
Bakhrul Huda
2 min read

Sajak Tahun Gajah

Saat ini aku teringat cepat kilasan sejarah, Ketika Nabi Tercinta terlahir memikul amanah, Masa sepasukan gajah dipimpin Raja Abrahah, Penuh amarah hendak menghancurkan Kabah
Syukur Budiarjo
31 sec read

Memahami Hadis Tidak Semudah yang Dipikirkan Khalayak Awam

Apa yang diklaim sebagai hadis oleh pengikut mazhab tertentu belum tentu dianggap hadis oleh pengikut mazhab lain. Apa yang dianggap Hadis sahih oleh kelompok...
Sumanto Al Qurtuby
3 min read