prancis

Sikap Mulia Rasulullah saat Beliau Dihina

Rasulullah dulu sering sekali dihina oleh para penyair musyrik namun beliau membalasnya dengan cara menyuruh Hasan bin Tsabit yang terkenal sebagai seorang penyair untuk...
Rifky Aritama
1 min read

Membincang Soal Aliran Islam dan Pembunuhan atas Nama Tuhan…

Gerakan atau individu yang menganut paham literal di Eropa ini bila beririsan dengan kondisi marjinal atau terpapar kelompok radikal dapat berpotensi menjadi pembunuh...
Ridwan Al-Makassary
4 min read

Kegegalan Asimilasi Sistemik di Prancis; Catatan Terbunuhnya Samuel Paty

Pembuhan atas Samuel Paty memantik ketegangan antara sekularisme dan Islamisme di Prancis. Namun, pembelaan Macron justru memperkeruh suasana yang menjadikan isu ini berimbas pula...
Ridwan Al-Makassary
4 min read