al-Qur’an

Kesadaran Diri (Self-Awareness) dalam Al-Qur’an

Menurut Islam, dengan terus mengingat Allah dan memahami orientasi jangka panjang bagi kehidupan diri, seseorang akan lebih dekat dengan self-awareness dan buah-buah yang dihasilkannya.
Nuzula Nailul Faiz
2 min read

Lima Ayat dalam Surah al-Nisa’ yang Membahagiakan Ibn Mas’ud

Ibn Mas'ud pernah berkata, “Sesungguhnya dalam surah al-Nisa’ terdapat lima ayat yang membahagiakan bagiku daripada dunia dan seisinya.”
Nuzula Nailul Faiz
2 min read

Al-Qur’an Menjawab Tantangan Demografis

Melalui penafsiran dan eksplorasi makna yang lebih kontekstual, ajaran agama sudah semestinya dapat menjadi wasilah yang tepat untuk mendukung usaha-usaha manusia menghadapi tantangan demografis.
Ahmadi Fathurrohman Dardiri
2 min read

Pentingnya Asbabun Nuzul dalam Memahami Al-Quran Di Era Modern

Memahami asbab an-Nuzul di era modernisasi ini bertujuan agar bisa memahami ayat-ayat al-Qur’an dengan sumber yang terpercaya tanpa ada keraguan sedikitpun.
Muhammad Rizki Mubarrok
2 min read

Sejarah Penulisan Al-Qur’an Pada Masa Nabi

Pada masa Nabi Muhammad saw., penjagaan atau pemeliharaan Al-Qur’an dilakukan melalui dua cara yaitu dihafalkan dan ditulis.
Ainun Nabilah
2 min read

Al Qur’an itu Kitab Solutif, Tapi Perlu Alat Untuk…

Memahami al-Qur'an membutuhkan ilmu alat dan akal untuk bisa menangkap makna tersirat maupun tersurat di dalamnya.
Naufal Robbiqis Dwi Asta
2 min read