Bahasa Arab

Penting dan Uniknya Bahasa Arab

Bahasa itu unik dan penting, tidak hanya menjadi bahasa agama melainkan juga bahasa komunikasi internasional.
Muhammad Rifat Setiawan
2 min read

Ngaji Maqāsid [3]: Memahami Maqāsid al-Khitāb al-Syar’ī

Penentuan makna suatu wacana hukum bergantung pada dua unsur: konteks linguistik teks dan makna redaksi teks.
Moh. Mufid
3 min read

Muhammad Asad Shahab: Kemerdekaan dan Proklamasi Berbahasa Arab

Dalam buku Shafahāt min Tārīkh Indūnisīyā (Lembar-lembar Sejarah Indonesia) terdapat naskah proklamasi versi bahasa Arab yang ditandatangani Soekarno dan Moh. Hatta.
Abdullah Faiz
1 min read

Penghapusan Mapel PAI dan Bahasa Arab di Madrasah, Hoax…

KMA No 183 dan KMA 184 Tahun 2019 tentang perubahan Kurikulum pada madrasah menuai kontroversi dan menjadi buah bibir netizen.
Kuri Andene
1 min read