Pendidikan Alternatif

Model Pendidikan Alternatif Pasca Pandemi

Model pendidikan alternatif pasca pandemi adalah pendidikan yang membebaskan peserta didik, pendidikan yang mencetak peserta didik mempunyai kepedulian sosial tinggi, kepekaan terhadap persoalan-persoalan riil...
Moh Syaiful Bahri
2 min read