Pendidikan di era Pandemi

Model Pendidikan Alternatif Pasca Pandemi

Model pendidikan alternatif pasca pandemi adalah pendidikan yang membebaskan peserta didik, pendidikan yang mencetak peserta didik mempunyai kepedulian sosial tinggi, kepekaan terhadap persoalan-persoalan riil...
Moh Syaiful Bahri
2 min read