Khalifah

Bolehkah Memilih Pemimpin Non-Muslim Menurut Ibnu Taimiyah?

Dalam masyarakat yang heterogen, menurut Ibnu Taimiyah semua elemen masyarakat pada dasarnya memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk memimpin atau dipimpin.
Muhammad Rizky Shorfana
2 min read

Kisah Umar bin Khattab, Umar bin Abdul Aziz dan…

Suatu ketika, Umar sedang berkeliling melihat situasi dan mengontrol keadaan rakyatnya. Samar-samar, Umar mendengar percakapan seorang perempuan penjual susu dan putrinya
Vanesta Ikhsana Putri Maulana
2 min read

Nalar Logis Imam Ghazali tentang Imam vis-à-vis Nalar Irasional…

Membandingkan kualitas konstruksi logika dan pemikiran Imam Ghazali tentang term imam vis-à-vis logika yang dibangun Atha Abu Rashta perihal Khalifah, itu seperti membandingkan antara...
Ainur Rofiq Al Amin
3 min read

Mantan Mufti Mesir Syeikh Ali Jum’ah Bicara Soal Khilafah

Syeikh Ali Jum'ah mengutip hadis Rasulullah Saw yang menyatakan “Jika di bumi ada khilafah, tetaplah bersama khilafah meskipun dia memukul punggungmu dan mengambil hartamu....
Abdullah Faiz
3 min read

Perbedaan Kecil antara Khilafah dan Imamah ala Syiah

Apakah seorang yang ma’shūm menjadi salah satu syarat calon khalifah untuk dianggap pantas menduduki tahta suci khalifah?
Ust. Nurbani Yusuf
1 min read

Tugas Kekhalifahan Manusia dan Ketaatan terhadap Karantina

Ada fenomena menarik jika kita mengamati respons masyarakat terhadap kebijakan social dan physical distancing yang diambil pemerintah guna memutus mata rantai penyebaran virus Korona....
Mokhamad Syaifudin
2 min read