Muslim

Bicara yang Baik atau Diam

Secara fitrah, tidak ada satu pun makhluk yang rela dirinya tersakiti, baik itu tersakiti secara fisik maupun batin.
Mochamad Reforaldo Kingardhi JSM
1 min read

[Resensi Buku] Etika Sufi Ibnu Arabi

Ibnu Arabi mengajak para penempuh jalan sufi untuk tidak abai terhadap syariah. Dlam banyak karyanya, Ibnu Arabi dalam membahas segala pokok permasalahan tidak pernah...
Ali Yazid Hamdani
3 min read

Menjadi Seorang Jawa-Muslim

Menjadi Jawa Muslim, atau Muslim yang nJawani bagi saya indah. Tetap berpijak pada tradisi, sekaligus bernafas dengan nilai Islam.
Rijal Mumazziq Z
3 min read

Ciri Orang Bertakwa dalam Kehidupan Sehari-hari

Orang yang bertakwa akan selalu jujur dan mampu memegang amanah yang diberikan oleh orang lain kepadanya. Dia tidak mencari cara bagaimana cara menipu atau...
Wahidah Zein Br Siregar
2 min read

Pemikiran Imam al-Ghazālī tentang Klasifikasi non-Muslim

Dalam bukunya Fayshal al-Tafriqah Bayn al-Islām wa al-Zandaqah, al-Ghazālī membuat tiga kategori umum non-Muslim
Moh. Mufid
1 min read

De-Otorisasi Kesarjanaan Muslim Era Pasca-Kebenaran

Kebenaran pada era post-truth adalah kebenaran yang bersifat kontestatif dan diperebutkan. Maka, keterlibatan dan kehadiran Muslim scholars dalam diseminasi gagasan menjadi penting.
Abid Rohmanu
2 min read